DOPIERO JUTRO BĘDZIEMY WIEDZIEĆ CO DZISIAJ MIAŁO SENS
 
Zbąszynek, kolej i ja - OPIS 3
  MIŁOSZ WITA NA SWOJEJ STRONIE
  Moje miejsce na ziemi MAPA
  ZBĄSZYNEK - historia
  TRAKISZKI - Polski koniec świata
  POCIĄGI w ZBĄSZYNKU
  Tajna stacja Kosieczyn
  Trochę o kolei w GORZÓWIE Wlkp.
  Dworce Drezdenka
  Moja ulica "od 20 lat wstecz"
  ZBĄSZYNEK DZISIAJ
  Kolej w Zbąszynku .
  => OPIS 1
  => OPIS 2
  => OPIS 3
  => Nasyp kolejowy Zbąszyń - Dąbrówka
  => Etapy budowy Zbąszynka
  => Ewolucja powstania kolei w Zbąszynku
  => FOTO DWORCA
  => Różne zdjecia kolejowe
  Modele Samochodów
  DREZDENKO
  POCIĄGI w POLSCE do 1990 roku
  SYCÓW i okolice
  Linia Kępno - Namysłów
  Linia Gorzów Zieleniec - Kostrzyń
  Plany budowy niektórych kolei
  Plany niektórych stacji
  Linia Gołgap - Olecko
  STARE DWORCE
  LOKOMOTYWY P.K.P. 20 lat temu.
  Opisy linii kolejowych
  Tych miejsc nigdy nie zapomnę
  Samochody PRL u
  Niektóre eksponaty
  Linia Skwierzyna - Stare Bielice.
  Linia Kępno - Oleśnica
  KĘPNO - stacja
  Linia Kętrzyn - Węgorzewo
  Stare tory otaczajace Zbaszynek
  Zbąszynek FOTO
  GALERIA - pilne ale w budowie
  Kolejne strony

NEUE BENTSCHEN

 

            Jak już wspomniano, po oddzieleniu przeważającej części Prowincji Posen na rzecz Polski, po niemieckiej stronie granicy państwa, koniecznym stało się urządzenie stacji celnej i granicznej. Ponieważ rozbudowa stacji Szczaniec (Stentsch) do roli stacji węzłowej wydawała się niecelowa, zaplanowano i zrealizowano budowę stacji Neu Bentschen, powiat Meseritz, łącznie
z doprowadzeniem trzech problemowych linii. Pozwolenie na budowę i eksploatację nowego układu zostało wydane zarządzeniem Ministra Ruchu Rzeszy z 27.VII.1923r. Do odbywającego sie etapami uruchomienia tego węzła, z przynależnymi liniami, odprawa celna obywała się w Szczańcu, Babimoście i Dąbrówce Wlkp., a po polskiej stronie w Zbąszynku. Odprawa celna w Dąbrówce Wlkp. odbywała się do momentu połączenia linii z Międzyrzecza z linią główną [300] ciasnym łukiem w kierunku Świebodzina, na płn.-wschód od Dąbrówki Wlkp.. Jak pokazuje rozkład jazdy środkowej Marchii Wschodniej (Ostmark) z zimy 1929/1930, pociągi z kierunku Międzyrzecza jeździły do Świebodzina i na odwrót. Zatrzymywały sie one również na po. Kosieczyn, urządzonym przy p. odg. (km 93,8). Przystanek ten oddano do użytku 1.III. 1923r. (dla ruchu osobowego, bagażowego i przesyłek exspresowych). Na linii Babimost – Zbąszyń, przede wszystkim dla gminy Kosie czyn, majątku Kosie czyn i pałacu Neudorf (Nowa Wieś), urządzono ładownię Neudorf.

            Linia główna Frankfurt (O) – Poznań została przyłączona za pomocą nowej linii o długości 11,36 km. Przebiegała ona w kierunku płd.-wschodnim od 88,24km (p. o. Obra), na wschód
od granicy powiatu (leniwa Obra), na południe od Bolewin, a na zachód od wsi Kosie czyn –
w kierunku północno wschodnim, do 99.60km starej linii, w którą włączała sie około 300m przed nowa granicą państwa. Stacja Neu Bentschen powstawała jako stacja I klasy na odcinku przebiegającym w kierunku północno-wschodnim tej nowej linii, i na długości w przybliżeniu równą długości tego odcinka.

            Linia Gubin – Zbąszyń została doprowadzona do stacji Neu Bentschen za pomocą jednorodnej, nowo zbudowanej linii o długości 7,16 km, w kształcie zgrabnej litery ,,S”. Zaczyna się ona mniej więcej na wysokosci Podmokli wielkich (88,83km p. o. Podmokle).

            24.XI.1925r. Uruchomiono obydwa nowe odcinki i stacje Neu Bentschen, początkowo tylko dla ruchu towarowego, przewozu zwierząt i prywatnego ruchu telegraficznego. Nowa linia
ze Szczańca była początkowo również jednotorowa.

            Gazeta codzienna ,,Schwiebuser Stadt- und Landbute” (“Ziemski i miejski goniec Świebodziński”), w wydaniu z wtorku 29.VI.1926r. Drukuje następującą notatkę:

“Obsunięcie nasypu koło Neu Bentschen. Po odjeździe pociągu z Babimostu do Nowego Zabąszynia, w piątek po południu, o 02'30, gdy znajdował sie około 250m przed szosą Kosie czyn – Kramsko na nasypie ośmiometrowej wysokości, nagle w odległości około 50m przed jednym pociągiem obsunęły się masy ziemi. Maszynista natychmiast zahamował, jednak nie udało się zatrzymać pociągu przed niebezpiecznym miejscem. Przejechał on przez to miejsce bez wypadku. Tylko ostatni wagon zakołysał się mocno, jadąc po luźnym torze.”)

            Po przygotowaniu stacji osobowej, łącznicy z Międzyrzeczem o długości 3,20km i położeniu drugiego toru od p. o. Obra, nastąpiło otwarcie stacji w dniu 14.VIII.1930r. Również dla ruchu osobowego. Na temat tego otwarcia pisze ,,Schwiebuser Stadt- und Landbute” z 03.VIII.1930.
,,Z uwagi na zła sytuacje gospodarczą niemieckiego społeczeństwa i w szczególności DRG, Kolej Rzeszy postanowiła zrezygnować z uroczystości odnośnie otwarcia nowej stacji granicznej i celnej Neu Bentschen. Uruchomienie stacji nastąpi w dniu 14.VIII.1930r. Bez żadnych uroczystości”

            Fragment linii od 88.2km do granicy państwa ruchu z tymczasową łącznica od p. o. Kosie czyn do Dąbrówki zostały wyłączone z eksploatacji, a p. o. Kosieczyn zamknięty. Z uwagi na zakwalifikowanie jako kolej boczna (Nebehnbahu), nie ułożono drugiego toru na odcinku p. o. Podmokłe – Neu Bentschen. Niepotrzebne więcej odcinki linii, p. o. Kosieczyn i ładownia Neudorf zostały zlikwidowane i rozebrane ,,Schwiebuser Stadt- und Landbute” pisze w wydaniu z 19.IV.1932r.: ,,Kolej Rzeszy zarządziła teraz rozbiórkę linii przeciętej przez nową granicę i używanej tylko jako ładownia dla pałacu Neudorf. Linia ta może być ostatnim ślepym torem, zlikwidowanym przy polskiej granicy.

            Zakończenie:

            Przez krótki okres w 1945r. W lokomotywowi Neu Bentschen, przed zajęciem jej przez Armię Czerwoną, zbierano lokomotywy, które łączono w ,,pociągi lokomotywowe” i ewakuowano na zachód. Wśród nich znajdowały się następujące lokomotywy z Neu Bentschen:

            52 4926, 26 1 z poz. Lok. 5,

            52 2737, 26 1 z poz. Lok. 6,

            52 6777,

            38 2050,

            38 2129, 27 1 z poz. Lok. 7.

wersja językowa:   edycja szablonów / pomo

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=